कथा माझ्या वाहिनीची – भाग १

तिच्या गोबऱ्या मांड्या बघून माझा बुल्ला आता उसळी मारू लागला होता… तिची गांड मला वेड लावत होती … हळू हळू वाहिनी श्वास मोठयाने घेत होती… तिने तोंडात तुन मादक चित्कार काढला आह्ह हम्म… आणि एका साईट ला वळून झोपली… मी मनात विचार केला झाले तेवढे बस आता निघू… तेवढ्यात मागून आवाज आला कुठं चालय असं पेटवून… मी मागे फिरलो… क्षणात स्वाती वाहिनीच्या ओठात ओठ गुंफले…

मी माझ्या स्वाती वाहिनीच्या तोंडात तोंड घालून किस करू लागलो.. स्वाती वाहिनीची जीभ तोंडात घेऊन मी चोखू लागलो .. एकमेकांच्या मिठी मध्ये गुंफून गेलो…. मुसळधार पाऊस यावा असा एकमेकांवर चुंबनाचा वर्षाव करू लागलो.. आह्ह्हह्ह हम्मम्म्म.. वाहिनी खूप आतुरतेने वाट पाहत होतो ग या दिवसाची… मी सुद्धा रे तुझ्या या शरीराला कधी आपले करते असे झाले होते राजा… वाहिनी म्हणाली….वाहिनीला खाली झोपवून मी तिच्या वर स्वार झालो… तिच्या दोन्ही गालावर.. तिच्या कपाळावर.. तिच्या मानेवर किस करत होतो ती माझं डोकं तिच्या शरीरावर दाबून घेत होती.. तिचा पदर कधीच ढळला होता..

तिचे मोठे आंबे जे मी लांबून न्याहालायचो ते माझ्या तोंडा जवळ होते… मी तिच्या ब्लाऊज ची बटणे पटापट काढून तिचे आंबे मोकळे केले .. स्वाती वाहिनीचे मोठे आंबे माझ्या समोर नागडे होते.. वाहिनीच्या आंब्याची बॉंडे कडक झाली होती… मी वाहिनीचे आंबे तोंडात घेऊन चोखत होतो.. वाहिनी तोंडातून आह्ह्ह हंह्ह्ह हम्म्म असे चित्कार काढत होती.. स्वाती वाहिनी माझे तोंड तिच्या आंब्यावर दाबून आह्ह्हज हंम्म्म अजून दाब तुझ्या वाहिनीचे आंबे…

Marathi Zavazavi sex story – शेजारच्या चिऊला धुतले

राहुल आह्ह्हह्ह तुझ्या वाहिनीचे आंबे पूर्ण कुस्करून टाक रे हम्म्मम्म्म… वाहिनी असे विचित्र आवाज काढत होती… क्षणात काय झाले माहित नाही वाहिनी मी मला जोरदार धक्का दिला आणि खाली झोपवले माझा बरमोडा काढून माझ्या लंडाचा आकार अंडरपॅन्ट वरून न्याहाळु लागली हंम्म्म आह्ह्ह राहुल अरे किती मोठा आहे रे तुझा लवडा आह्ह हम्म्म असे म्हणून तिने माझी अंडरपॅण्ट पण ओडून काढली आणि माझ्या बुल्याची मालिश करू लागली…

स्वाती वाहिनीच्या तोंडातून लवडा हा शब्द पहिल्यादा एकला होता.. स्त्रीने असे शब्द वापरले तर पुरुषाची उतेजना अधिक वाढते… आता स्वाती वाहिनी माझा बुल्ला तोंडात घेऊन चोखू लागली.. आह्ह्ह हम्म पहिल्यादा कुठली तरी स्त्री माझा बुल्ला चोखात होती माझ्या बुल्याच्या शिरा अजूनच ताठरलेल्या होत्या … बुल्ला कडक आणि लांबलचक झाला होता तोच तोंडात घेऊन वाहिनी वेड्या चोखात होती.. आह्ह्हह्ह्हह्ह्हह्हह्ह्ह हम्मम्म्म .. स्वर्गात असल्याची अनुभुती मला येत होती…. आता… वाहिनीला थांबून वाहिनीला खाली झोपायला सांगितले … मी तडकपडकी स्वाती वाहिनी ची साडी फेडून टाकली… तिच्या परकर ची गाठ सोडून तिचा परकर काढून टाकला..

आता माझ्या समोर माझ्या स्वाती वाहिनीचा उघड देह होता गोरा गोरा.. तिच्या पूर्ण शरीरावर मी किस करत होतो .. तिच्या आंब्यावर किस करत होतो.. तिचे आंबे जोर जोरात दाबून उघड्या पोटावर किस करत होतो.. तिच्या बेंबी वर किस करत होतो.. तिच्या तोंडातुन तऱ्हे तऱ्हे चे आवज निघत होते आह्ह्ह आह्ह्हह्हह्ह्ह हम्म्मम्म्म आई ग राहू आह्ह्ह आज सोडू नको आह्ह्ह हम्म्मम्म्म…

नाही सोडत ग आयुष्यभर वाहिनी तुला… असा मी म्हणालो… तिच्या बेंबी जीभ टाकून चाटत होतो… तिच्या मांड्या चोळून मांड्या वर किस करत होतो.. माझी स्वाती वाहिनी माझ्या समोर नागडी होती फक्त काळ्या रंगाची निकर तिच्या अंगावर होती …स्वाती वाहिनीने तीच शरीर पूर्ण पणे माझ्या स्वाधिन केले होते.. आता तिची काळी निकर कडून तिच्या केसाळ पुचीच दर्शन मला झाले .. स्वाती वाहिनीच अंग अंग शहारून जात होते.. मी माझ्या स्वाती वाहिनीची केसाळ पुची कुरवाळत होतो.. तिचे पाय फाकवुन तिच्या केसाळ पुची मधून तिच्या पुचीच्या ओठांना बाजूला करून मी माझी जीभ स्वाती वाहिनीच्या पुची गुसवली…

Marathi Zavazavi sex story – शाळेतले प्रेम

आह्ह्हह्ह्ह हम्मम्म्म जे मी मी वेड्या सारखा तिची पुची चाटू लागलो.. स्वाती वाहिनीची पुचीतुन आता कामरस वाहू लागला होता .. वाहिनी माझं तोंड पुची मध्ये दाबत होती .. आह्ह्हह्ह आई ग.. मेले आह्ह्हह्हह्ह्ह चाट राहुल चाट माझी पुचि चाटून काढ राजा आह्ह्ह… तुझा भाऊ नाही रे अशी मजा देत आह्ह्हह मी माझ्या वाहिनीचा पुचीचा दाना चोखात होतो …. वाहिनी ची पुची चाटून चाटून वाहिनी माझ्या तोंडातच झडली.. आह्ह्हह आह्ह्हह्ह्हह राहुल मी आले असे म्हणत स्वाती वाहिनीने पुचीच पाणी माझ्या तोंडात सोडले… मी जिभेने चाटून वाहिनीच्या पुचीच पाणी पिऊन टाकले… आणि मी खाली झोपलो…

स्वाती वाहिनी ला सांगितले तुझी पुची आता माझ्या तोंडावर घास.. राहुल हे काय नवीन… मी म्हणालो प्लिज वाहने तिची मोठी गांड घेऊन माझ्या तोंडावर बसली.. वाहिनी तिची पुची तोंडावर घासत आम्ही 69 मध्ये आलो… स्वाती वाहिनी माझा लंड पुन्हा चोखू लागली मी तिची गांड पुची चाटून घेऊ लागलो आह्ह्हह आह्ह्हह्ह्हह्ह्हह्ह हंम्म्म असे आवज घुमू लागले… आता वाहिनी म्हणाली मला खूप जोरात मुतायला आलीये.. मी म्हणालो वाहिनी पुची तुझी तोंडावर आहे मूत ना आह्ह्हह्ह हम्म्म वाहिनी म्हणाली काही तरी काय काही हा हे … पण तिचा हि नाइलाज झालं वाहिनी माझ्या तोंडावर बसून मुतु लागली तीच गरम पाणी मी पिऊन टाकले… स्वाती वाहिनी आता खूप गरम झाली होती… ती म्हणाली राहुल माझ्या पुचीला शांत कर आता नाही राहवत रे आह्ह्हह हम्म्म आई ग….

मी स्वाती वाहिनीला खाली झोपवले… तिने तिचे पाय विमानाच्या पंख्या सारखे फाकवले मी माझा लांबलचक बुल्ला वाहिनीच्या पुचीवर ठेवला आह्ह्हह माझा माझा बुल्ला वाहिनीच्या पुची मध्ये आत बाहेर होऊ लागला…तशी स्वाती वाहिनी ओरडू लागली आह्ह्हज अरे राजा हळू आह्ह्हह्ह्ह तुझ्या वाहिनीची पुची आहे रे रांडेची नाही…आहहह आई मेले… मला वाहिनीच्या तोंडात असे शब्द एकूण अजून चेव वाढला… वाहिनीने आता तिच्या पायाचा विळखा माझ्या कमरे भवती केला होता.. मी माझ्या वाहिनीची पुची काचाकच झवत होतो आह्ह्ह आह्ह्ह रूम मध्ये मादक आवाज घुमत होते….

आसमंतात श्रुंगार रस दरवळत होता.. माझी स्वाती ताई माझ्या लवड्याचे दणके तिची गांड उचलून पुचित खोलवर घेत होती… स्वाती वाहिनी आणि माझं नागडे शरीर एकमेकांना भिडत होते… वाहिनीच्या पुचित माझा लंड घुसळून घुसळून निघत होता… झव झव झव आह्ह्हह आई ग मेले तुझा भाऊ नाही रे ठोकत असा राजा आह्ह्हह हम्म्मम्म्म …अशी वाहिनी झवून घेताना बोलत होती… मी माझा लवडा स्वाती वाहिनीच्या पुचीमध्ये एखाद्या मशीन सारखा घुसळून काढत होतो….. तिच्या पुची मध्ये वेगळाच करंट येत होता… माझ्या बुल्याची सुपारी वाहिनीच्या पुचीचा वळवळ करणारा किडा टेचत होती ….

Marathi Zavazavi sex story – देवरच्या मित्राबरोबर जवाजवी

आह्ह्हह्ज हम्म्मम्म्म आई ग मेले राहुल मी फक्त तुझीच बनून राहील आह्ह्हह्ह आज माझ्या पुचीचा माज उतरव रे टोक अजून जोरात आह्ह्हह आह्ह्हह आई ग झव वाहिनीच्या तोंडातून हे शब्द ऐकून माझा झवण्याचा वेग अजून वाढला आह्ह्हह काचाकच जोर जोरात वाहिनीला मी टोकू लागलो आता वाहिनी सुद्धा पेटली होती… माझा लवडा सटासट तिची पुची झवत होता .. ती आनंदाने चित्कारत होती…

माझ्या लंडाचे आघात माझ्या स्वाती वाहिनीच्या पुचित होत… वाहिनीची पुची ओली झाल्यामुळे पाचक्कक पाचक्क आवाज येत होता … सर्व रुम मध्ये वातावरण पेटले होते… मी माझ्या वाहिनीच्या पुचीचा भोसडा करत होतो… मी माझ्या वाहिनिची पुची चेचून काढत होता माझ्या बुल्ल्याने… आह्ह्हह्ह आह्ह्हह्ह हम्मम्म्म आह्ह्हह्हह्ह्ह राहुल माझ्या पुचीच पाणी येतंय आह्ह्हह्ह हम्म्म असे म्हणून वाहिनी झडली…

तिच्या पुची मधून पाणी आलं.. तिचा चेहरा समाधानाने फुलून गेला…. आह्ह्हह्ह राहुल आज टोकून काढ अजून… तुझ्या बुल्याच्या मलाईने मला भरवून टाक आह्ह हम्म्म…

हो ग राणी तुला आज नाही सोडणार….