झवाड्या सुहालीची कथा

Marathi sex story –  शोभाताई ची सुन्दर पुच्ची

आता मी सरळ सुहाली ची सलवार खाली खेचली तिची काळ्या रंगाची छोटी चड्डी पाहून मी आणखी उत्तेजित झालो कारण फक्त पुच्ची झाकेल एव्हढी छोटी चड्डी होती. मी खाली सरकत तिच्या गोर्या गोर्या मांड्याना चाटु लागलो .

सुहाली पण माझ डोक धरून तिच्या मांड्या मध्ये दाबत होती. माझ्या प्रत्येक ओठांच्या स्पर्शाने सुहाली उसासे सोडत होती तिच्या तोंडातून आअह्ह्ह उम्म्म्म स्स्स आअह्ह्ह असे सुस्कारे सुटत होते.

मांड्यावर किस्स करून झाल्यावर मी सुहाली ला पळती केली आणि पोटावर झोपवली. तिचे मोठे गोल गरगरीत नितंब पाहून मी त्यांच्यकडे वळलो. तिच्या गोल गरगरीत नितम्बना हळुवार पणे दाबू लागलो ओठाने गाळणे हनुवटीने घासू लागलो. आणि बघता बघता तिची ती छोटी काळी चड्डी मी काढली. सुहाली आता पूर्ण पणे नग्न होती माझ्या समोर. मी पण माझे सगळे कपडे काढून तिच्या समोर नग्न झालो. माझा ६.५” चा दांडा एकदम ताठ झाला होता सुहाली ला नग्न पाहून. मी सरळ तिच्या बोच्यात तोंड घालून तिची पुच्ची चाटु लागलो. दोन्ही हातानी तिच्या पाठीवर नितंबावर स्पर्श करत मी तिच्या ट्रिम केलेल्या पुच्ची ला जिभेने चाटु लागलो

सुहाली मात्र आअह्ह्ह उम्म्म्म स्स्स आअह्ह्ह

सुहाली च्या पुच्ची चा गुलाबी दाणा जेव्हा मी चाटला तेव्हा सुहाली एकदम अंग जड करून आआह्ह्ह स्स्स्स्स्स म्म्म्म्म आअम्म्म्म आह्ह्ह करू लागली. मला आणखी मज येत होती. मी सुहाली च्या पुच्चीत माझी जीभ फिरवू लागलो तिची योनी आता पाझरू लागली होती. ती गोड चव घेऊन मी पुन्हा सुहाली च्या तोंडात तोंड घातले.

आता सुहाली ने माझे लिंग हातात घेतले. हळुवार पणे ती त्याला कुरवाळू लागली. तिच्या त्या नाजूक स्पर्शाने लिंगाची ताठरता अजून वाढू लागली. सुहाली ने हळूच तिचे ओठ लिंगाच्या मुखावर ठेवले. हळुवार पणे ती त्याला मागे पुढे करू लागली..

Marathi pranay katha – तेजस्विनी आणि राजभोग

लिंगाच्या सुपड्यावर ती ओठाने स्पर्श करू लागली मधेच जिभेने चाटू लागली. मधेच पूर्ण लिंग तोंडात घेऊन चोखु लागली तिच्या स्पर्शाने माझी लिंगाची ताठरता आणखी वाढू लागली. नकळत पणे मी तिच्या तोंडात झवू लागलो. मी स्वर्गीय सुखाचा अनुभव घेत होतो. समोर आरसा होता त्यात सुहाली ला मागून नग्न पाहून मी अजून उत्तेजित होत होतो. शेवटी मी बेड वर झोपलो तिच्या जवळ कंडोम होता तो तिने माझ्या लिंगावर चढवला. आणि सरळ येउन माझ्या लवड्यावर बसली. जेव्हा लंड पुच्ची मध्ये शिरला तेव्हा सुहाली हळूच ओरडली आऊच आःह आह्ह्ह्ह हा म्म्म्म्म. छान पैकी तिच्या पुच्ची ला ती घुसळून घेत होती. वर खाली करत होती. मधेच मी पण खालून धक्का देऊन तिच्या पुच्ची ला आत पर्यत स्पर्श करत होतो माझ्या लिंगाने.

जेव्हा मी खालून धक्का द्यायचो तेव्हा सुहाली जोरात ओरडायची “आअह्ह्ह आह्ह्ह्ह आह्ह्ह्ह उम्म्म उमाअह्ह्ह आःह ह्ह्हा आई ग आःह हा आआअह्ह्ह ”

सुहाली तिची पुच्ची गोल गोल फिरवून माझ्याकडून झवून घेत होती. जोर जोरात वर खाली करत होती. तिचे स्तन वर खाली होताना मस्त उसळत होते मी मधेच त्यांना दाबत होतो.

त्यानंतर मी सुहाली ला बेड वर झोपवली तिचे दोन्ही पाय माझ्या खांद्यावर ठेवले आणि सरळ तिच्या पुच्ची मध्ये माझा लंड टाकला सुहाली ओरडली, “आई ग्गग्ग आआह्ह्ह्ह्ह झव अजून फाडून टाक माझी पुच्ची आअह्ह्ह्ह स्स्स येस्स झव अजून जोरात आह्ह्ह ” माझ्या प्रत्येक धक्कयाला सुहाली ओरडत होती. त्या वेळेत सुहाली २ वेळा झिरपली होती. तिच्या योनीतून आलेल्या गरम कोमात पाण्याचा स्पर्श माझ्या लवड्याने अनुभवला होता. तिच्या चेहऱ्यावर एक समाधान दिसत होते..

आता मी पण माझ पाणी सोडणार होतो पण मला तिचा बोच मारायचा होता, म्हणून तिला घोडी सारखी बनवून मी मागून तिच्या बोच्यात लंड टाकण्याचा प्रयत्न करू लागलो परंतु तिची गांड खूप टाईट येत होती म्हणून तिने स्वत दोन्ही हातानी तिची गांड थोडी फाकावली आणि मी माझा लवडा आत घुसवू लागलो सुहाली जोरात ओरडू लागली. “आई ग्ग्ग नको नको आआआआआआआ स्स्स नको फाटेल माझी गांड नकॊऒ हां स्स्स आअह्ह्ह्ह्ह. ” मी दोन झटके देत पूर्ण लंड बोच्यात भरला. “आई ग आआह्ह्ह्ह्ह सुहाली किंचाळली”
नंतर हळू हळू मी सुहाली च्या बोच्यात आत बाहेर करून झवू लागलो आता सुहाली च्या वेदना कमी झाल्या होत्या. सुहाली पण तिची कंबर मागे सरकवून जास्तीत जास्त आत लंड घुसवून घेत होती.

Marathi pranay katha – एका लेखकाची सत्यकथा

मी पण तिच्या कंबरेला धरून तिचा बोचा माझ्या कडे ओढून जास्तीत जास्त आत माझा लंड घुसवत होतो. सुहाली सुस्कारत होती आह अहह अहह स्स म्म्म्म आह्ह्ह हा. मधेच सुहाली च्या गोर्या गरगरीत नितंबावर चापट मारून मी लाल करत होतो तिचा बोचा. शेवटी माझ वीर्य गाळण्याची वेळ आली. सुहाली म्हटली मला वीर्य प्यायचं आहे. मी लंड बाहेर काढून सुहाली च्या बुब्स वर घासू लागलो 2 स्तनांच्या घळी मध्ये मी माझा लवडा टाकून मी झवू लागलो.

शेवटी माझ्या अंगातून एक विजेसारखी तार आली आणि मी माझ्या वीर्याचा फवारा सुहाली च्या तोंडावर सोडला. सुहाली ने लगेच माझा लंड तोंडात घेऊन चोखु लागली. माझ्या मी माझ्या वीर्याचे थेंब सुहाली च्या तोंडात सोडू लागलो. सुहाली पण आनंदाने ते तोंडात घेत होती. सुहाली माझा लवडा पुन्हा चोखु लागली. ती खूप खुश दिसत होती. चाटून चाटून तिने माझा लवडा साफ करून दिला शेवटी माझ्या गोट्याना हळूच चावली ओठांनी.. नंतर दोघांनी छान अंघोळ केली..

त्यानंतर सुहाली जसा वेळ मिळेल तशी एकांतात बोलवून घ्यायची. आणि माझ्याकडून झवून घ्यायची. कधी तिच्या घरी कधी माझ्या रूम वर तर कधी हॉटेल मध्ये जिथे चान्स मिळेल तिथे सुहाली मला बोलवायची आणि तिच्या पुच्ची ची खाज माझ्या लवड्याने शांत करून घ्यायची.

एकदा तिने माझ्यासोबत आणखी एका मुला कडून झवून घेतले ग्रुप सेक्स करून पण ती कहाणी मी पुढच्या स्टोरी मध्ये सांगेन. कशी काय वाटली झवाड्या सुहाली ची कथा. आवडली तर नक्की लाइक करा.